login

Projekce

Naše společnost se zaměřuje na projektování:

  • dokumentace nejen dopravních staveb (od chodníků, parkovišť, opěrných zdí, samostatné řešení okružních křižovatek...)
  • návrhy a realizační dokumentace dopravního značení (od místních komunikací až po dálniční sítě, řešení nasávacích oblastí, jejich projednání...)
  • řešení dopravně bezpečnostních situací - bezpečnostní inspekce nehodových míst, technické studie, audity dokumentací)
  • řešení rizikových úseků v dopravě
  • návrhy nových bezpečnostních prvků

Dokumentace je zpracována ve všech stupních návrhu od územně plánovací dokumentace, přes přípravnou až po realizační projektovou dokumentaci

  • Projekty pro vydávání územního rozhodnutí(DÚR)
  • Projekty pro vydání stavebního povolení(DSP)
  • Projekty pro zadání stavby(DZS)
  • Realizační projekty(RDS)

Zaměřujeme se na řešení dopravní situace v zastavěném území měst a obcí i na dálniční síti. Řešíme návrhy úprav stávajících komunikací v obytných zónách i nově zastavovaná území. Při své práci se snažíme klást důraz na maximální bezpečnost účastníků silničního provozu a účelné řešení dopravní infrastruktury.  Řešíme problematiku návrhů nasávacích oblastí pro dálniční sítě. Mezi návrhy řešení dopravní situace patří taktéž nákupní zóny, obytné zóny, nové komunikace, parkoviště, odstavné a manipulační plochy včetně napojení na stávající komunikace. Projekty křižovatek včetně světelného signalizačního zařízení. Dopravní části územních plánů obcí, měst a územních celků. Naše společnost Vám na všechny projekty zpracuje i položkový rozpočet pro realizaci. Po zpracování projektové dokumentace je následně projednána s dotčenými orgány státní správy.

Bezpečnost na modernizaci D1 začalo hlídat úsekové měření rychlosti

3. 4. 2017

Piráty silnic na modernizované dálnici D1 bude ode dneška postihovat úsekové měření rychlosti mezi exity 49 Psáře a 56 Soutice. Dopravně bezpečnostní akce má za cíl plynulejší provoz, méně nehod a nebezpečných situací. Detekční kamery se loni osvědčily u Brna, kde v souvislosti s jejich nasazením poklesla nehodovost v měřeném úseku. Výzvu k zaplacení tisícikorunové pokuty dostalo zhruba 150 tisíc řidičů, tedy pouze tři procenta projíždějících vozidel. 

„Většina slušných řidičů v omezeních nehazarduje, jede povolenou osmdesátikilometrovou rychlostí a modernizovaným úsekem projede bez problémů. Tu hrstku pirátů silnic, která ale způsobuje tragické nehody a dopravní komplikace, musíme spolu s policií a příslušnou obcí řešící přestupky umravňovat,“ říká ministr dopravy Dan Ťok.

Od dubna tak začíná na šestém úseku modernizace D1 mezi Psářemi a Souticemi fungovat automatický systém detekčních kamer. Ty změří projíždějící vozidlo na začátku a na konci omezení a vyhodnotí průměrnou rychlost. Data pak systém automaticky předává ke zpracování policii, která posílá podezření ze spáchání přestupku příslušné obci s rozšířenou působností, v tomto případě do Vlašimi k dalšímu řešení.

 

Pokračování na: www.mdcr.cz/media

Zdroj: www.mdcr.cz /tiskové zprávy/