login

Poradenství

Zkušenosti a odbornost firmy umožňuje poskytovat konzultace nebo školení v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Forma školení a konzultací se přizpůsobuje potřebám zákazníka, lze využít zasedací místnosti firmy stejně tak i u zákazníka. V rámci školení na technologické postupy či nové technické prvky pro zvýšení bezpečnosti spolupracujeme přímo s dodavateli a je možno zajistit i praktické ukázky jako součást školení.

 

Výběr témat konzultací:

 • Zklidňování dopravy
 • Řešení průtahů obcemi
 • Nepřehledné úseky, křižovatky
 • Úprava a zřizování přechodů pro chodce
 • Oddělení druhů dopravy
 • Napojení komunikací a nemovitostí na stávající komunikace
 • Řešení rizikových míst a úseků
 • Umísťování dopravního značení
 • Zřizování záchytných systémů

 

 

 

 

Předměty školení:

 • Nové technické prvky pro bezpečnost silničního provozu
 • Technologické postupy
 • Seznámení s dodatky a úpravami stávajících předpisů
 • Seznámení s novými předpisy
 • Úpravy rizikových míst
 • Problematika a výhody jednotlivých materiálů pro dopravní značení
 • Seznámení se statistikami a činnosti Laboratoře

 

 

 

 

Do dopravní infrastruktury má jít v příštím roce 128 miliard, návrh rozpočtu schválila vláda

19.10.2020

Historicky nejvyšší návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury schválila vláda. Pro rok 2021 má být k dispozici na dopravní stavby 127,5 miliardy korun. Z národních zdrojů půjde 90,5 miliardy, z evropských bezmála 22 miliard, počítá se také s 15 miliardami evropského nástroje na podporu oživení a odolnosti (RRF).

„Návrh rozpočtu se navýšil z původních 83,2 miliard Kč v roce 2020 na rekordních 127,5 miliardy korun pro rok 2021. Počítáme tak v dalších letech s rekordní výstavbou více než stovky kilometrů dálnic a desítek kilometrů obchvatů měst, dokončení modernizace D1, výstavbou a úpravou železničních uzlů a koridorů, budeme pokračovat v opravách desítek nádražních budov, přispějeme také na krajské silnice II. a III. tříd,“ říká ministr dopravy Karel Havlíček.

Do investic v dopravě je vyčleněno 83 miliard, na neinvestiční výdaje jako je údržba a oprava dopravní infrastruktury je pak 44,5 miliardy korun. V případě dalších potřeb finančních prostředků, například kvůli urychlení některých stavebních akcí, může být rozpočet navýšen.

Do rozpočtu bylo nově zapracováno využití opatření v rámci Next Generation EU, které bude poskytnuto mimo jiné na nástroj k podpoře oživení a odolnosti RRF (Recovery and Resilience Facility). Ministerstvo dopravy a Státní fond dopravní infrastruktury zde počítají pro příští rok s využitím 15 miliard korun v oblasti dopravní infrastruktury.

Aktuálně je ve výstavbě 259,7 km dálnic a silnic I. třídy, z toho je 127,7 kilometrů dálnic na zelené louce (D11 Hradec Králové – Jaroměř,    D35 Opatovice – Ostrov, D55 obchvat Otrokovic nebo D7 zkapacitnění obchvatu Panenského Týnce), 71 kilometrů modernizace D1 a 61 kilometrů silnic I. třídy. Stejným tempem bude výstavba pokračovat i v příštím roce. Na železnici se pracuje na desítkách kilometrů tratí, rekonstrukcí prochází 60 výpravních budov, přípravě je rekonstrukce dalších 50. V příštím roce přibude také dalších 170 bezpečnějších železničních přejezdů.
 

Zdroj: https://mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Do-dopravni-infrastruktury-ma-jit-v-pristim-roce-1?returl=/Media/Media-a-tiskove-zpravy