login

Dopravní konference

Jedná se o projekt pravidelných společenských setkání špičkových odborníků na dopravní infrastrukturu, dopravní inženýrství a bezpečnost dopravy, zástupců státní správy a samosprávy, vlastníků a správců komunikací, policistů z odboru dopravní policie, účastnit se mohou i lidé z řad široké veřejnosti. Od roku 2013 do roku 2016 projekt znám pod názvem Dopravní snídaně s BESIPEM. Hlavním cílem Dopravních konferencí s BESIPEM & Fondem zábrany škod je upozornit na riziková a nehodová místa na komunikacích jednotlivých krajů a najít řešení, jak snížit vážné následky dopravních nehod na těchto místech. 

 

Všechny získané informace k rizikovým místům jsou zveřejněny na webových stránkách http://dopravnikonference.com, kde je přehledná mapa všech představených rizikových míst. Informace k místům se průběžně aktualizují tak, jak se vývoj míst vyvíjí. Do výběru rizikových míst, která budou na dopravních konferencích představena, se může zapojit i široká veřejnost přes portál Dopravní konference.

 

Letošní v pořadí již 8.ročník Dopravních konferencí s BESIPEM & FZŠ záštity udělili Ministr dopravy ČR,BESIP, Policie ČR, Ředitelství silnic a dálnic ČR,  Státní fond dopravní infrastruktury, Asociace krajů ČR a Svaz měst a obcí ČR. Jednotlivým krajským konferencím pak ve většině případů udělují záštitu také hejtmani příslušných krajů a primátoři statutárních měst, ve kterých se konference konají, případně jejich náměstci odpovědní za resort dopravy. Dopravní konference s BESIPEM & FZŠ se uskutečňují v jednotlivých krajských městech v dopoledních hodinách v kongresových hotelech. Občerstvení je zajištěno formou snídaňového rautu. Začátek konference je v 8:00 a předpokládaná délka trvání Dopravní konference je 4,5 hodiny.

 

Koncept Dopravních konferencí je rozdělen do tří hlavních bloků.

První blok Dopravní konference bude věnován prezentacím BESIPU, AŽD Praha, s.r.o.,společnosti DEKRA, Centra dopravního výzkumu, v.v.i. a Policie ČR. Druhý blok Dopravní konference bude začínat analýzou rizikových míst projednávaných na dřívějších konferencích. Bude představen aktuální stav a vývoj opatření na těchto místech. Dále bude následovat prezentace zaměřená na představení dalších „nových“ rizikových míst na komunikacích příslušného kraje, u nichž bude opět nastíněn i možný návrh opatření. U každého místa se představí několik možných návrhů řešení a tato řešení zhodnotí přítomní odborníci a zástupci významných institucí, zabývajících se problematikou bezpečnosti v dopravě. Třetí blok Dopravní konference bude převážně určen pro partnery, kteří by zde měli prezentovat svůj přínos pro zvýšení bezpečnosti dopravní infrastruktury (např. ArcelorMittal a.s.,).

 

Na základě Dopravních konferencí s BESIPEM & FZŠ vznikl poradní orgán generálního ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD), který má za úkol řešit opatření navržená v rámci dopravních konferencí na komunikacích ve správě ŘSD. Navržená opatření na dopravních konferencích tak nezůstanou jen ve stavu návrhu.  ŘSD se jimi zabývá a snaží se je i realizovat. Dopravní konference s BESIPEM & FZŠ nejsou tedy o tom, že si o rizikových místech jen popovídáme, ale že se po Dopravních konferencích tato riziková místa našich cest i řeší a u nich navržená opatření realizují.

 

Více na: http://dopravnikonference.com

Na výše uvedeném internetovém odkazu naleznete veškeré informace o projektu Dopravních konferencí s BESIPEM & FZŠ, termíny konání konferencí, výstupy z jednotlivých konferencí, fotogalerie, prezentace a videa ke stažení apod.

 

Kontakt:

Ing. Martin Kostelenec

koordinátor Dopravní konference s BESIPEM & FZŠ

+420 725 445 689

martin.kostelenec@rseproject.cz

info@dopravnikonference.com