login

Novinky

Zařízení "bezpečná vzdálenost" bylo navrženo čínským projektantem Da Wei Xing. Jedná se dopravně-bezpečnostní zařízení, které upozorňuje na možnou kolizi s vozidlem před námi za podmínek zhoršené viditelnosti (tzn. např. v noci, v oblastech s častým výskytem mlhy, nepřehledných úsecích). Zařízení je poháněno solární energií, která slouží pro funkčnost infračerveného snímače a výstražných kontrolek. Infračervený snímač zaznamenává průjezd vozidla úsekem a informuje řidiče jedoucího za námi. Výstražné kontrolky se rozsvítí červeně v případě, že je auto před námi velmi blízko, což je méně než 50 metrů. Žlutá kontrolka signalizuje vzdálenost 100 metrů a zelená bezpečný průjezd. V případě, že infračervený senzor nezaznamenaná průjezd žádného vozidla, zařízení se automaticky vypne. Zařízení takto může řidiče včas informovat o možném nebezpečí. 

  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj : www.psipunk.com

  

Nové pojetí dopravního značení, které má unikátní skleněné provedení a je ekologicky šetrné k životnímu prostředí. Dopravní značení bylo navrženo Aibekek Almasovem pro méně vytížené chodníky a silnice. Napájení je zajištěno pomocí solárních pásků v jeho horní části.  Aktivace probíhá pomocí dotyku sloupku. Zařízení je schopno rozlišovat denní a noční dobu. Po aktivaci svítí v noční době červeně v délce 15 sekund.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj : www.futuristicnews.com

Do dopravní infrastruktury má jít v příštím roce 128 miliard, návrh rozpočtu schválila vláda

19.10.2020

Historicky nejvyšší návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury schválila vláda. Pro rok 2021 má být k dispozici na dopravní stavby 127,5 miliardy korun. Z národních zdrojů půjde 90,5 miliardy, z evropských bezmála 22 miliard, počítá se také s 15 miliardami evropského nástroje na podporu oživení a odolnosti (RRF).

„Návrh rozpočtu se navýšil z původních 83,2 miliard Kč v roce 2020 na rekordních 127,5 miliardy korun pro rok 2021. Počítáme tak v dalších letech s rekordní výstavbou více než stovky kilometrů dálnic a desítek kilometrů obchvatů měst, dokončení modernizace D1, výstavbou a úpravou železničních uzlů a koridorů, budeme pokračovat v opravách desítek nádražních budov, přispějeme také na krajské silnice II. a III. tříd,“ říká ministr dopravy Karel Havlíček.

Do investic v dopravě je vyčleněno 83 miliard, na neinvestiční výdaje jako je údržba a oprava dopravní infrastruktury je pak 44,5 miliardy korun. V případě dalších potřeb finančních prostředků, například kvůli urychlení některých stavebních akcí, může být rozpočet navýšen.

Do rozpočtu bylo nově zapracováno využití opatření v rámci Next Generation EU, které bude poskytnuto mimo jiné na nástroj k podpoře oživení a odolnosti RRF (Recovery and Resilience Facility). Ministerstvo dopravy a Státní fond dopravní infrastruktury zde počítají pro příští rok s využitím 15 miliard korun v oblasti dopravní infrastruktury.

Aktuálně je ve výstavbě 259,7 km dálnic a silnic I. třídy, z toho je 127,7 kilometrů dálnic na zelené louce (D11 Hradec Králové – Jaroměř,    D35 Opatovice – Ostrov, D55 obchvat Otrokovic nebo D7 zkapacitnění obchvatu Panenského Týnce), 71 kilometrů modernizace D1 a 61 kilometrů silnic I. třídy. Stejným tempem bude výstavba pokračovat i v příštím roce. Na železnici se pracuje na desítkách kilometrů tratí, rekonstrukcí prochází 60 výpravních budov, přípravě je rekonstrukce dalších 50. V příštím roce přibude také dalších 170 bezpečnějších železničních přejezdů.
 

Zdroj: https://mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Do-dopravni-infrastruktury-ma-jit-v-pristim-roce-1?returl=/Media/Media-a-tiskove-zpravy