login

Bezpečnostní inspekce

Bezpečnostní inspekce je systematická kontrola stávajících pozemních komunikací, prováděná vyškoleným pracovníkem (dále jen inspektorem) či týmem inspektorů za účelem identifikace nedostatků a rizikových faktorů, které mohou zhoršovat následky dopravních nehod nebo přispívat ke vzniku dopravních nehod. Cílem Bezpečnostní inspekce je navrhnout opatření vedoucí k odstranění či zmírnění identifikovaných nedostatků a rizikových faktorů. Bezpečnostní inspekci zajišťuje vlastník nebo správce komunikace, povinně je v ČR požadována bezpečnostní inspekce pouze na pozemní komunikaci zařazené do transevropské silniční sítě.

 

Rozsah inspekcí a auditů Auditor při provádění inspekce či auditu se zkoumá pro identifikaci rizik:

 • Návrhové prvky komunikace (trasování, směrové a výškové vedení, šířkové uspořádání)
 • Uspořádání křižovatek a křížení
 • Dopravně-inženýrské charakteristiky (rychlost, intenzita, skladba dopr. proudu)
 • Rozhledové poměry
 • Změna režimu komunikace (intravilán x extravilán)
 • Bezprostřední okolí komunikace a pevné překážky
 • Vodorovné a svislé dopravní značení
 • Odvodnění a Osvětlení komunikace
 • Parkovací a odstavné plochy
 • Úpravy na komunikaci (přechodné nebo místní)
 • Prvky zeleně
 • Prvky pasivní bezpečnosti (dělící pásy, zábrany, záchytné systémy)
 • Potřeby všech účastníků provozu

Na potřeby účastníků provozu jsou kladeny rozdílné požadavky dle umístění komunikace v intravilánu (či zastavěném území) nebo extravilánu. V intravilánu je kladen důraz na potřeby zranitelných účastníků provozu: chodci, děti, cyklisté, osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace. Kdežto na silnicích v extravilánu je především kladen důraz na řidiče vozidel a motocyklistů.

Těžké kamiony ničí podle Ťoka české silnice. Chce snížit limit nákladu

10. 7. 2018

Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) chce snížit maximální limit pro hmotnost nákladu kamionů na silnicích. V Česku lze vozit až 48 tun nákladu, což je jeden z nejtěžších nákladů v Evropě. Státy EU dovolují na jeden kamion v průměru 42 tun. Kamiony jsou podle Ťoka jednou z hlavních příčin špatného stavu tuzemských vozovek.

Návrh už podpořila většina členů hospodářského výboru. Nyní chce ministr diskutovat s dopravci. Česmad ale návrh odmítá. Píšou to úterní Hospodářské noviny.

Dan Ťokv rozhovoru pro HN řekl, že hodlá prosadit nejen nižší maximální náklad, ale také intenzivnější kontroly na silnicích. Nyní policie prověřuje váhu kamionů namátkově, do budoucna by je mohla hlídat kontrolní síť podobná mýtným branám. Podle ministerstva dopravy mnoho kamionů nedodržuje ani současné, méně přísné váhové limity. 

„U 60 procent loni kontrolovaných nákladních vozidel se potvrdilo podezření z porušení hmotnostních limitů,“ uvedlo ministerstvo s tím, že kvůli váze policie prověřila přes 2 000 kamionů. Českem podle údajů z mýtného systému projede za týden 50 tisíc kamionů.

Pro případnou změnu zákona bude klíčovápodpora hospodářského výboru. „Většina členů výboru to podpořila,“ řekl HN Ťok. Největší zátěž pro silnice představují nákladní vozy, které jezdí pouze po Česku. Pokud dopravci zboží vyvážejí za hranice, musí dodržovat tamní pravidla a autanakládat méně. Největší problém je podle ministra dopravy s kamiony, které převážejí stavební materiály, především štěrk, písek, lomový kámen, beton a dřevo.

Dopravním firmám se návrh snížení maximální povolené hmotnosti nelíbí. Obávají se, že opatření jejich služby zdraží. Nejčastěji nejsou placeni od ujetých kilometrů, ale od přepravené tuny materiálu. Jejich zájmem je tudíž jízdní soupravu naložit co nejvíc, píše list.

 

Zmařená investice

„Rozhodně se nejedná o opatření, které by pomohlo vyřešit problém s českými silnicemi, jež jsou ve špatném stavu,“ řekl mluvčí sdružení ČesmadMartin Felix. České silnice jsou podle něj uzpůsobeny pro jízdutéměř padesátitunových nákladních vozů. 

Pro zatížení vozovky je podle něj klíčové, jak je hmotnost rozdělena na jednotlivé nápravy. Pro jednu nápravu platí v EU maximální limit deset tun. Podle Felixe dopravci v posledních letech investovali do dražších souprav s větším počtem náprav. Cílem bylo splnit zmíněný předpis EU a současně naložit co nejtěžší náklad. 

„Tato investice do dražších vozidel s větším množstvím náprav by pro nás byla v případě snížení maximální hmotnosti v podstatě zmařená,“ zdůraznil. Firmy by musely nakoupit více kamionů a najmout nové řidiče, což by jejich služby prodražilo. Zmínil také Francii, která nedávno maximální hmotnost kamionů zvýšila ze 40 na 44 tun.

 

 Zdroj: https://ekonomika.idnes.cz/kamiony-vaha-limity-048-/eko-doprava.aspx?c=A180710_082705_eko-doprava_fih