login

Akreditovaná zkušební laboratoř

Podle kategorie pozemní komunikace je vyžadováno dopravní značení příslušných funkčních parametrů. Požadavky na jednotlivé parametry jsou uvedeny v příslušných normách, se kterými jsou naměřené hodnoty porovnány, a dále pak vyhodnoceny na protokolech o měření. Tyto mohou být podkladem pro správce komunikací, dodavatele DZ a další instituce a organizace.Součástí firmy je akreditovaná laboratoř, která provádí kontrolu funkčních parametrů (především retroreflexe a barevnosti) jak vodorovného, tak svislého dopravního značení. Samotná měření jsou realizována nejmodernějšími přístroji, které jsou momentálně k dispozici na trhu (ZRS 6060, ZRM 6014, MiniScanEZ). Samozřejmostí je platná kalibrace a odborně proškolená obsluha. Zároveň s měření funkčních parametrů jsou sbírány další údaje a data, popisující stav dopravního značení, která jsou důležitá pro pasport dopravního značení.

Laboratoř má zavedený systém řízení odpovídající normě: ČSN EN ISO 17025 -„Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří.“, který je vyžadován pro laboratoře zajišťující kontrolu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR. Do tohoto systému jsou zařazeny zkušební metody pro měření funkčních parametrů dopravního značení, konkrétně: 

Svislé dopravní značení:

 • Měření součinitele retroreflexe (RA)
 • Měření jasu a chromatičnosti

Vodorovné dopravní značení:

 • Měření součinitele jasu při difúzním osvětlení Qd
 • Měření měrného součinitele svítivosti RL
 • Měření trichromatických souřadnic a činitele jasu

Odborný personál laboratoře má k dispozici špičkové přístroje ověřené Českým metrologickým institutem, jejichž data jsou zpracovávána odpovídající výpočetní technikou, vybavenou speciálním softwarem.

 

ZRM 6014 Stanovení hodnoty RL a QD pro vodorovné dopravní značení v jednom kompaktním přístroji. Je vhodný pro všechny druhy silničního značení - rovinné, profilované, barevné, mokré či suché.

 

 

 

 

ZRS 6060 Retroreflektometr k určení součinitele retroreflexe při nočním vidění RA pro všechny typy retroreflexního silničního značení s automatickou indikací barevného značení. Spolehlivé měření s výsledkem během několika vteřin.

 

 

 

 

MiniScan EZ Tento spektrofotometr je kompaktní všestranný přístroj na měření barvy s geometrií 45°/0°. Použití je možné v různých průmyslových odvětvích.

 

 

 

 

 

 

 

 

Funkčním (vyhovujícím) VDZ se rozumí, že 90% měřených míst úseku VDZ vyhovuje požadavkům na Qd, RL, b, x, y. Požadavky na hodnoty jednotlivých funkčních parametrů VDZ specifikuje norma: ČSN EN 1436 + A1 -Vodorovné dopravní značení, a technické podmínky Ministerstva dopravy ČR:TP 70 - Zásady pro provádění a zkoušení VDZ.

 

Qd - součinitel jasu při difůzním osvětlení který představuje viditelnost VDZ tak, jak je značení viděno řidiči motorových vozidel za typického nebo průměrného denního světla nebo při umělém osvětlení pozemní komunikace ze vzdálenosti 30 m.

RL - měrný součinitel svítivosti určuje viditelnost VDZ tak, jak je značení viděno řidiči motorových vozidel při osvětlení předními světli jejich vozidel, taktéž ze vzdálenosti 30m.

 

 

 

 Barevnost vyjadřuje barevné vlastnosti VDZ a je určena činitelem jasu a chromatičností.

b - činitel jasu - je poměr jasu vzorku k jasu ideálně matné bílé plochy realizované čerstvě napařenou plochou oxidu hořečnatého.

x,y - chromatičnost je barevná jakost světla určená trichlomatickými souřadnicemi x, y v kolorimetrickém trojúhelníku CIE.

Svislé dopravní značení

Vodorovné dopravní značení

Značka nebo dopravní značení je funkční, pokud nedojde ke ztrátě retroreflexe nebo kolority folie. Na svislé dopravní značky a dopravní zařízení je požadována záruční doba 5let. Funkční životnost folie třídy RA1 musí být nejméně 7 let, životnost folie třídy RA2, resp. RA3 nejméně 10 let. Požadavky jsou vymezeny v normě:ČSN EN 12899-1 - stálé svislé dopravní značení a dále v technických podmínkách Ministerstva dopravy ČR:TP 143 - Systém hodnocení přenosných SDZ.

RA - součinitel retroreflexe vyjadřuje noční viditelnost značky řidičem při osvětlení reflektory vozidla.

Barevnost vyjadřuje (obdobně jako VDZ) barevné vlastnosti SDZ a je určena činitelem jasu a chromatičností, jenž zajišťují viditelnost ve dne.

b - činitel jasu - je poměr jasu vzorku k jasu ideálně matné bílé plochy realizované čerstvě napařenou plochou oxidu hořečnatého.

x, y - chromatičnost je barevná jakost světla určená trichromatickými souřadnicemi x, y v kolometrickém trojúhelníku CIE.

 

V roce 2020 přibude 21 km nových dálnic a 29,5 km modernizované D1

22. 11. 2019

Na konci letošního roku bude o 34,2 kilometrů víc nových dálnic, které jsou čtyřikrát bezpečnější než běžné silnice. V příštím roce začne řidičům sloužit dalších 21,3 kilometrů dálnic na zelené louce a k tomu přibudou tři modernizované úseky dálnice D1 o 29,5 kilometrů a 24,1 kilometrů obchvatů měst.

V letech 2020 a 2021 bude pokračovat dostavba páteřní dálniční sítě na jihočeské D3, karlovarské D6, chomutovské D7, královéhradecké D11, frýdecko-místecké D48 nebo obchvat Otrokovic na D55. Pro rok 2020 máme připraveny dálnice k zahájení za 23,6 mld. kč, pro rok 2021 dokonce chceme investovat 51,3 miliardy do nových dálnic,“ řekl na setkání lídrů českého stavebnictví ministr dopravy Vladimír Kremlík.

Podobně se bude investovat do nových železničních koridorů, které zkracují cestování mezi městy. V příštím roce budou investice v celkovém objemu 27,1 mld. korun, v roce 2021 to bude 45,6 mld. a v roce 2022 počítá Ministerstvo dopravy s 32,3 mld. korun.

„V letech 2020 až 2022 bude pokračovat stavba již zahájených klíčových staveb, jako je úprava tratě mezi pražským hlavním nádražím a Hostivaří, Smíchovem a Černošicemi nebo výstavba koridoru mezi Sudoměřicemi a Voticemi směřujícím do Českých Budějovic. Opravovat budeme i nádražní budovy jako ve Vsetíně nebo Mostě. Pracovat také budeme na železničním spojení směřujícím z centra Prahy na Letiště Václava Havla,“ dodává ministr.

Pro příští rok je v rozpočtu na dopravu připraveno 87,34 mld. korun, ke kterým se přidají další prostředky podle potřeby, skutečný rozpočet tak bude o další miliardy vyšší. V letošním roce doprava měla původně k dispozici 86,3 mld. korun, ke kterým přibylo další 15 mld.
 

Zprovoznění dálnic a silnic I. třídy v roce 2020:

21,3 km nových dálnic – 3 stavby (2 úseky D6 + D48)
29,5 km modernizace D1 – 3 stavby
24,1 km silnic I. třídy – 9 staveb
 • D6 Nové Strašecí – Řevničov
 •  D6 Řevničov, obchvat
 •  D48 Rybí – MÚK Rychaltice
 •  I/11 Ostrava, prodloužená Rudná
 •  I/21 Trstěnice – Drmoul
 •  I/19 Kámen, obchvat

Zdroj: https://mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/V-roce-2020-pribude-21-km-novych-dalnic-a-29,5-km