login

Akreditovaná zkušební laboratoř

Podle kategorie pozemní komunikace je vyžadováno dopravní značení příslušných funkčních parametrů. Požadavky na jednotlivé parametry jsou uvedeny v příslušných normách, se kterými jsou naměřené hodnoty porovnány, a dále pak vyhodnoceny na protokolech o měření. Tyto mohou být podkladem pro správce komunikací, dodavatele DZ a další instituce a organizace.Součástí firmy je akreditovaná laboratoř, která provádí kontrolu funkčních parametrů (především retroreflexe a barevnosti) jak vodorovného, tak svislého dopravního značení. Samotná měření jsou realizována nejmodernějšími přístroji, které jsou momentálně k dispozici na trhu (ZRS 6060, ZRM 6014, MiniScanEZ). Samozřejmostí je platná kalibrace a odborně proškolená obsluha. Zároveň s měření funkčních parametrů jsou sbírány další údaje a data, popisující stav dopravního značení, která jsou důležitá pro pasport dopravního značení.

Laboratoř má zavedený systém řízení odpovídající normě: ČSN EN ISO 17025 -„Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří.“, který je vyžadován pro laboratoře zajišťující kontrolu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR. Do tohoto systému jsou zařazeny zkušební metody pro měření funkčních parametrů dopravního značení, konkrétně: 

Svislé dopravní značení:

  • Měření součinitele retroreflexe (RA)
  • Měření jasu a chromatičnosti

Vodorovné dopravní značení:

  • Měření součinitele jasu při difúzním osvětlení Qd
  • Měření měrného součinitele svítivosti RL
  • Měření trichromatických souřadnic a činitele jasu

Odborný personál laboratoře má k dispozici špičkové přístroje ověřené Českým metrologickým institutem, jejichž data jsou zpracovávána odpovídající výpočetní technikou, vybavenou speciálním softwarem.

 

ZRM 6014 Stanovení hodnoty RL a QD pro vodorovné dopravní značení v jednom kompaktním přístroji. Je vhodný pro všechny druhy silničního značení - rovinné, profilované, barevné, mokré či suché.

 

 

 

 

ZRS 6060 Retroreflektometr k určení součinitele retroreflexe při nočním vidění RA pro všechny typy retroreflexního silničního značení s automatickou indikací barevného značení. Spolehlivé měření s výsledkem během několika vteřin.

 

 

 

 

MiniScan EZ Tento spektrofotometr je kompaktní všestranný přístroj na měření barvy s geometrií 45°/0°. Použití je možné v různých průmyslových odvětvích.

 

 

 

 

 

 

 

 

Funkčním (vyhovujícím) VDZ se rozumí, že 90% měřených míst úseku VDZ vyhovuje požadavkům na Qd, RL, b, x, y. Požadavky na hodnoty jednotlivých funkčních parametrů VDZ specifikuje norma: ČSN EN 1436 + A1 -Vodorovné dopravní značení, a technické podmínky Ministerstva dopravy ČR:TP 70 - Zásady pro provádění a zkoušení VDZ.

 

Qd - součinitel jasu při difůzním osvětlení který představuje viditelnost VDZ tak, jak je značení viděno řidiči motorových vozidel za typického nebo průměrného denního světla nebo při umělém osvětlení pozemní komunikace ze vzdálenosti 30 m.

RL - měrný součinitel svítivosti určuje viditelnost VDZ tak, jak je značení viděno řidiči motorových vozidel při osvětlení předními světli jejich vozidel, taktéž ze vzdálenosti 30m.

 

 

 

 Barevnost vyjadřuje barevné vlastnosti VDZ a je určena činitelem jasu a chromatičností.

b - činitel jasu - je poměr jasu vzorku k jasu ideálně matné bílé plochy realizované čerstvě napařenou plochou oxidu hořečnatého.

x,y - chromatičnost je barevná jakost světla určená trichlomatickými souřadnicemi x, y v kolorimetrickém trojúhelníku CIE.

Svislé dopravní značení

Vodorovné dopravní značení

Značka nebo dopravní značení je funkční, pokud nedojde ke ztrátě retroreflexe nebo kolority folie. Na svislé dopravní značky a dopravní zařízení je požadována záruční doba 5let. Funkční životnost folie třídy RA1 musí být nejméně 7 let, životnost folie třídy RA2, resp. RA3 nejméně 10 let. Požadavky jsou vymezeny v normě:ČSN EN 12899-1 - stálé svislé dopravní značení a dále v technických podmínkách Ministerstva dopravy ČR:TP 143 - Systém hodnocení přenosných SDZ.

RA - součinitel retroreflexe vyjadřuje noční viditelnost značky řidičem při osvětlení reflektory vozidla.

Barevnost vyjadřuje (obdobně jako VDZ) barevné vlastnosti SDZ a je určena činitelem jasu a chromatičností, jenž zajišťují viditelnost ve dne.

b - činitel jasu - je poměr jasu vzorku k jasu ideálně matné bílé plochy realizované čerstvě napařenou plochou oxidu hořečnatého.

x, y - chromatičnost je barevná jakost světla určená trichromatickými souřadnicemi x, y v kolometrickém trojúhelníku CIE.

 

Těžké kamiony ničí podle Ťoka české silnice. Chce snížit limit nákladu

10. 7. 2018

Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) chce snížit maximální limit pro hmotnost nákladu kamionů na silnicích. V Česku lze vozit až 48 tun nákladu, což je jeden z nejtěžších nákladů v Evropě. Státy EU dovolují na jeden kamion v průměru 42 tun. Kamiony jsou podle Ťoka jednou z hlavních příčin špatného stavu tuzemských vozovek.

Návrh už podpořila většina členů hospodářského výboru. Nyní chce ministr diskutovat s dopravci. Česmad ale návrh odmítá. Píšou to úterní Hospodářské noviny.

Dan Ťokv rozhovoru pro HN řekl, že hodlá prosadit nejen nižší maximální náklad, ale také intenzivnější kontroly na silnicích. Nyní policie prověřuje váhu kamionů namátkově, do budoucna by je mohla hlídat kontrolní síť podobná mýtným branám. Podle ministerstva dopravy mnoho kamionů nedodržuje ani současné, méně přísné váhové limity. 

„U 60 procent loni kontrolovaných nákladních vozidel se potvrdilo podezření z porušení hmotnostních limitů,“ uvedlo ministerstvo s tím, že kvůli váze policie prověřila přes 2 000 kamionů. Českem podle údajů z mýtného systému projede za týden 50 tisíc kamionů.

Pro případnou změnu zákona bude klíčovápodpora hospodářského výboru. „Většina členů výboru to podpořila,“ řekl HN Ťok. Největší zátěž pro silnice představují nákladní vozy, které jezdí pouze po Česku. Pokud dopravci zboží vyvážejí za hranice, musí dodržovat tamní pravidla a autanakládat méně. Největší problém je podle ministra dopravy s kamiony, které převážejí stavební materiály, především štěrk, písek, lomový kámen, beton a dřevo.

Dopravním firmám se návrh snížení maximální povolené hmotnosti nelíbí. Obávají se, že opatření jejich služby zdraží. Nejčastěji nejsou placeni od ujetých kilometrů, ale od přepravené tuny materiálu. Jejich zájmem je tudíž jízdní soupravu naložit co nejvíc, píše list.

 

Zmařená investice

„Rozhodně se nejedná o opatření, které by pomohlo vyřešit problém s českými silnicemi, jež jsou ve špatném stavu,“ řekl mluvčí sdružení ČesmadMartin Felix. České silnice jsou podle něj uzpůsobeny pro jízdutéměř padesátitunových nákladních vozů. 

Pro zatížení vozovky je podle něj klíčové, jak je hmotnost rozdělena na jednotlivé nápravy. Pro jednu nápravu platí v EU maximální limit deset tun. Podle Felixe dopravci v posledních letech investovali do dražších souprav s větším počtem náprav. Cílem bylo splnit zmíněný předpis EU a současně naložit co nejtěžší náklad. 

„Tato investice do dražších vozidel s větším množstvím náprav by pro nás byla v případě snížení maximální hmotnosti v podstatě zmařená,“ zdůraznil. Firmy by musely nakoupit více kamionů a najmout nové řidiče, což by jejich služby prodražilo. Zmínil také Francii, která nedávno maximální hmotnost kamionů zvýšila ze 40 na 44 tun.

 

 Zdroj: https://ekonomika.idnes.cz/kamiony-vaha-limity-048-/eko-doprava.aspx?c=A180710_082705_eko-doprava_fih