login

Reference

2018

 

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Údržba zádržných systémů na silnici I/48 a R48 v Moravskoslezském kraji.

Projektová dokumentace instalace lanových svodidel na silnici I/56 okres Frýdek Místek.

Pasportizace a zhodnocení stavu svodidlových systémů na silnicích I. třídy ve Zlinském kraji.

Pasportizace a měření svislého dopravního značení na silnicích(I/23, I/24 a I/29) v Jihočeském kraji.

Autorský dozor k umístění informačního naváděcího systému na silnici I/56 okr. Frýdek Místek.

Zhotovení dopravní studie umístění svodidel s ochranou proti podjetí na silnici I/27 v úseku Běšiny-Alžbětín.

Měření retroreflexivity svislého dopravního značení na sil. I třídy v Olomouckém kraji.

Projektová dokumentace přestavby křižovatky na okružní na silnici I/17 Nový Dvůr u Heřmanova Městce.

 

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace.

Zpracování projektové dokumentace souvislé opravy silnice III/4406 Dvorce- Rejchartice.

Zpracování projektové dokumentace souvislé opravy silnice II/445 Vrbno p. Pradědem - Heřmanice.

Zpracování projektové dokumentace souvislé opravy silnice III/45213 Křišťanovice-Rejchartice.

 

Komerční investor

Zpracování projektové dokumentace napojení nového sídla společnosti na silnici I/45 v Branticích.

Měření retroreflexe vodorovného dopravního značení v Pardubickém kraji.

Měření retroreflexe vodorovného dopravního značení v Královéhradeckém kraji.

Zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby oplocení silnice I/56 Frýdek Místek - Ostravice

Zpracování projektové dokumentace pokládky bezpečnostní protismykové úpravy Tyregrip na silnici I/59 Motyčky v Banskobystrickém kraji.

Měření retroreflexe dopravního značení na dálnici D1. 

Měření retroreflexe dopravního značení na dálnici D3 úsek Bošilec-Ševětín.

Měření retroreflexe dopravního značení na silnici I/12 hranice Praha-Roztoklaty.

 

Consulttest s.r.o.

Zajištění dopravněinženýrského opatření na komunikaci I/11 při georadarovém průzkumu mostů.

 

SHB, a.s.

Zpracování projektové dokumentace k projektu stavby chodníku v obci Dobrá.

 

SPUSTA inženýring, s.r.o.

Zpracování projektové dokumentace k projektu inženýrských sítí a výstavby komunikace pro výstavby RD v Brušperku.

 

Statutární město Ostrava

Zpracování dopravní studie " Úprava dopravního prostoru podjezdů v Ostravě Bartovicích"

Projektová dokumentace pro provádění " Úprava dopravního prostoru podjezdů v Ostravě Bartovicích"na základě dopravní studie. 

Zpracování projektové dokumentace navýšení parkovacích míst na ulici Bernerova , Slezská Ostrava.

 

Statutární město Opava

Audit dopravního značení na ulici Krnovské (silnice I/11) v Opavě.

Zpracování dopravní studie cyklopruhy na ulici Krnovské v Opavě. 

Zpracování dopravní studie přestupní terminál a cyklodoprava na ulici Praskově v Opavě.

 

Město Krnov

Zpracování studie k úpravě vedoucí ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu ul. Albrechtická, Ježnická, Partyzánů, Sadová v Krnově.

 

Statutární město Karviná

Projektová dokumentace opravy komunikace ul. Husova v Karviné.

 

Město Paskov

Studie umístění parkovacích ploch na ulici Místecké v Paskově.

Studie umístění přechodu pro chodce a zastávky BUS v Paskově.

 

Město Odry

Bezpečnostní inspekce na vybraných komunikacích( I/47) v katastru města Odry.

 

Město Rýmařov

Zpracování projektové dokumentace opravy místní komunikace v Rýmařově.

 

 Obec Janovice

Zpracování projektové dokumentace umístění dopravního značení a zpomalovacích polštářů.

 

Obec Služovice

Zpracování bezpečnostní inspekce na silnici I/46 obec Služovice.

 

Obec Březová

Návrh úpravy dopravního znační na silnici I/57 v obci Březová.

Dopravní studie společné stezky pro chodce a cyklisty Březová-Lesní Albrechtice.

 

Obec Pustá Polom

Zpracování bezpečnostní inspekce křižovatky ul. Slezská, Poštovní, Kyjovická a Lihovarská v Pusté Polomi.

 

2017

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Měření SDZ na I-3, I-19 a I-39 v Jihočeském kraji.

Bezpečnostní inspekce na I/37 Nová Ves.

Pardubice - I/43 Dolní Lipka, úpravy DZ, ZDS.

Projektová dokumentace a autorský dozor na I/46 a I/56 Opava, Praskova - Hlučínská.

Projektová dokumentace na umístění modrého protismykového nátěru na mostech pro ŘSD K. Vary.

Vytipování vhodných míst na instalaci BPÚ na sil. I. třídy v KVK.

Aktualizace VPDZN v Olomouckém kraji OLM-D35, D46, D48.

Zapracování změn do PD na akci "Silnice III/4915: Slušovice-Liptál"  pro ŘS Zlínského kraje.

 

Komerční investor

Měření retroreflexe SDZ na sil. I. tř. Olom. kraje I/43, I/45, I/46.

Měření retroreflexe vodorovného dopravního značení na sil. I/27 Žatec, I/15 Lovosice, I/16 a I/38 Mladá Boleslav.

Měření retroreflexe VDZ na sil. I/35 Rožnov pod Radhoštěm.

Měření retroreflexe VDZ na I/32, I/38 a I/3.

Měření retroreflexe VDZ na sil.I/44 Červenohorské sedlo-jih.

Měření retroreflexe VDZ na sil. I/35 Rožnov pod Radhoštěm.

Měření retroreflexe VDZ D11, I/11 a I/38H.

Měření retroreflexe VDZ na D1 úsek 22 Velká Bíteš.

Měření retroreflexe VDZ na sil. I/9, I/13, I/62, obnova VDZ Ústí nad Labem a Děčín.

Měření retroreflexe VDZ na silnici I/9 Zdiby.

Měření retroreflexe VDZ na I/13 Komořany a I/27 Záluží.

Měření retroreflexe VDZ na D7 Knovíz, I/6 Lubenec.

Měření retroreflexe VDZ na D6 – exit 25.

Měření retroreflexe VDZ na I/7 Slaný - Hořešovice.

Měření retroreflexe VDZ na II/449 Litovel-Uničov.

Vyřízení DIO na ul. Hornopolní v Ostravě.

Projednání a návrh DIO na I/35 Hřebeč.

 

KOMA Modular s.r.o.

Výškové řešení vnitřní komunikace navazující na plánovaný kruhový objezd.

 

WOMBAT

Projednání přechodného DZ na ul. Opavské v Krnově.

 

CONSULTTEST

Měření SDZ na I/2, I/37 a I/43 v Pardubickém kraji.

 

Gelius

Nové napojení zástavby na stávající komunikace a chodníky (Praha-Smíchov).

 

DIGIS

Stanovení jednotkových cen k rekonstrukci chodníků k pasportu chodníků pro ÚMOb Ostrava-Jih.

 

Mapsteel s.r.o.

Doplnění systému GPK o databázi retroreflexe SDZ včetně digitalizace.

 

Obec Hněvošice

Ověřovací studie prostorových možností umístění chodníku na místní komunikaci na ul. Opavské.

Úprava DZ na ulici Opavské.

Vyhledávací studie umístění dvou přechodů pro chodce.

 

Obec Chlebičov

Vyhotovení geometrického plánu v oblasti přechodu pro chodce silnice III/0468.

Stanovení místní úpravy provozu na spojce ke skládce a MK na Svobodu.

 

Obec Přítluky

Stanovení intenzit dopravy a diagnostika komunikace sil. III/42115.

 

Obec Dobratice

Aktualizace pasportu komunikací, duben 2017.

 

Obec Slavkov

Studie úprav přechodů pro chodce na silnici I/46.

Stanovení intenzity chodců u přechodu pro chodce na sil. I/46 u křižovatky s ulicí Černá cesta.

 

Obec Václavovice

Stanovení DZ vymezujícího nákl. dopravu nad 12t ze silnic II/473 a II/477.

Stanovení intenzit nákladní dopravy křiž. silnic II/477 a II/473.

 

Město Vratimov

Studie podélných parkovacích stání a DZ na Radničním náměstí.

 

Město Opava

 Zpracování PD - studie cyklopruhy ul. Ratibořská v Opavě.

 Stanovení MÚ provozu Cyklopruhy ul. Ratibořská v Opavě.

 

2016

 

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zhodnocení stavu svodidel na dálnici D6 a silnicích I. tříd na území Karlovarského kraje.

Zhodnocení stavu svodidel na silnici I/62 na území Ústeckého kraje.

Měření funkčních parametrů a pasportizace SDZ na silnici I/13 v Ústeckém kraji.

Vytipování vhodných míst na instalaci bezpečnostních protismykových úprav na silnicích I. tř. v okr. Děčín v Ústeckém kraji.

Sil. I/21, I/25, I/64 Karlovarský kraj, pasportizace SDZ.

I/36 Rohovládová Bělá, průtah - bezpečnostní inspekce.

I/43 Lichkov – Dolní Lipka, dopravně bezpečnostní inspekce.

Sil. I. tř. Pardubického kraje, pasportizace svodidel.

Sil. I/56 Staré Hamry, zárubní zeď – PD.

Měření retroreflexivity svislého dopravního značení na sil. I. třídy Olomouckého kraje.

Pasport svodidel na silnicích I. tříd v Olomouckém kraji.

JMK Pasportizace a měření funkčních parametrů SDZ.

I/59 Ostrava, zpracování studie proveditelnosti v křižovatce s ul. Čapkova.

 

Komerční investor

Měření retroreflexe vodorovného dopravního značení na D1 v úseku 205 - 210 km.

Měření retroreflexe vodorovného dopravního značení v Pardubickém kraji.

Měření retroreflexe vodorovného dopravního značení na silnici II/385 Čebín - Kuřim, II/387 Nedvědice - Předklášteří a III/3773 Tišnov - Lomnice.

Měření retroreflexe vodorovného dopravního značení na vybraných úsecích silnic I/2, I/12, I/32, I/38.

Měření retroreflexe vodorovného dopravního značení na stavbě "Okružní křižovatka Břeclav".

Měření retroreflexe vodorovného dopravního značení na akci: D1 rekonstrukce CB krytu km 220 - 229 vp.

Měření retroreflexe vodorovného dopravního značení na vybraných úsecích silnic I/16, I/38, I/2, D7 a D4.

Měření retroreflexe vodorovného dopravního značení na I/2 Těšínky - Miskovice.

Měření retroreflexe vodorovného dopravního značení na D4 (v km 10,900 - 9,900), na I/16, I/38 (oblast Mnichovo Hradiště), I/27 Žatec.

 

Město Vratimov

Rozšíření dopravní studie prostoru pro pěší a parkovacích stání na části místní komunikace ul. U Mateřské školy ve Vratimově.

 

Obec Trojanovice

Bezpečnostní audit projektové dokumentace chodníku Kocián-Ráztoka, Trojanovice.

 

Město Český Brod

Zpracování bezpečnostního auditu projektové dokumentace "Rekonstrukce chodníků a VO Tyršova, Masarykova ulice".

 

Město Kravaře

Zpracování pasportu místních komunikací ve městě Kravaře.

Vytvoření pasportu mobiliáře města Kravaře, zpracování datového modelu.

 

Daniel Wawrzinek

Provedení posouzení průjezdnosti směrových prvků v místě napojení místní komunikace ul. Skladištní na ul. Nádražní okruh v Opavě.

 

3K značky s.r.o.

Měření retroreflexe vodorovného dopravního značení na vybraných úsecích silnic I/2, I/6 a I/11.

Měření retroreflexe vodorovného dopravního značení na vybraných úsecích silnic I/2, I/17 a I/38 (9 lokalit, každá po 5 místech).

Měření retroreflexe vodorovného dopravního značení na vybraných úsecích silnic I/2, I/12, I/32, I/38.

 

Město Trhové Sviny

Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích dle TP 189 z předaných průzkumů intenzit dopravy na ul. Husova a Školní, Trhové Sviny.

 

Město Jeseník

Zakreslení úpravy VDZ na křižovatce - ulice U Bělidla a silnice I/60.

 

EUROVIA CS, a.s.

Zpracování pasportu komunikací ve městě Hanušovice.

 

CONSULTEST s.r.o.

Vyřízení uzávěry mostu (nadjezd nad D1) Janová, ul. Janovská, most nad podjezdem ev.č. 430.1 a 2, km 350,501.

Měření retroreflexe vodorovného dopravního značení na stavbě I/49 Vizovice – Lhotsko.

 

Městská část Praha 8

Studie návrhu umístění orientačních tabulí k místním, kulturním a dalším cílům v Praze 8.

 

Obec Služovice

Zpracování návrhu ke zklidnění dopravy na vjezdech do obce Služovice.

 

DYNAMIC FUTURE s.r.o.

Dopravní studie na úpravu křižovatky v blízkosti komerčního areálu na silnici I/49 ve Vizovicích.

 

Porr a.s.

Měření retroreflexe vodorovného dopravního značení na silnici I/15 Terezín - Litoměřice.

 

MEZANIN, s.r.o.

Měření retroreflexe na dodaných vzorcích reflexních materiálů (6 vzorků - 8 měření).

 

Obec Václavovice

Zpracování "Studie návrhů zvyšujících bezpečnost účastníků silničního provozu ve čtyřech lokalitách v obci Václavovice".

 

Obec Kozmice

Dokumentace k umístění zpomalovacích semaforů na silnici I/56 v obci Kozmice.

 

Obec Slavkov

Dokumentace k revizi, doplnění a zvýraznění svislého dopravního značení na silnici I/46 v obci Slavkov u Opavy.

 

Obec Janovice

Zpracování projektu pro umístění retardérů a úpravu místního značení v obci Janovice.

 

Město Nový Jičín

Konzultační činnost ke zpracování výzvy na zakázku aktualizace pasportu komunikací.

 

 

 

2015

 

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Kontrola stavu svodidlových systémů na silnicích I. tříd v Moravskoslezském kraji.

Zpracování projektové dokumentace pro realizaci opatření ke zvýšení bezpečnosti sil. I/46 na křižovatkách v Hořejších Kunčicích a Deštném.

Měření funkčních parametrů a pasportizace SDZ na sil. I/38 v Jihomoravském kraji.

Zpracování návrhu opravy lokální poruchy silnice I/11 v Třinci v km 327,960.

Provedení auditu bezpečnosti pozemních komunikací a vypracování Auditní zprávy na zakázku "R35 hranice okresu Šumperk - Mohelnice".

Pasportizace svislého dopravního značení na silnicích I/13 a I/20.

Sil. I. tříd Pardubického kraje, úprava svodidel, studie.

Sil. I/36 Voleč – průtah, opatření ke zvýšení BESIP, ZDS.

Sil. I/38 Pasportizace a měření funkčních parametrů SDZ.

Zpracování PD pro úpravu zádržných systémů ve středním dělícím pásu na rychlostní silnici R48 v km 49,46-73,51 provozního staničení.

I/17 Heřmanův Městec – průtah, bezpečnostní audit.

Bezpečnostní audit SDZ a VDZ na sil. I/35, I/45, I/67 a I/68 na území MSK.

I/34 Pardubický kraj, pasportizace SDZ.

Zpracování návrhu opravy lokální poruchy silnice I/11 v Třinci.

Změna DZ rychlostních silnic a silnic I. tříd v Olomouckém kraji - zpracování projektu na nutné úpravy dopravního značení v souvislosti se změnou kategorizace rychlostních silnic.

Měření retroreflexivity SDZ na sil. I. tříd na území Olomouckého kraje.

Sil. I/57 Město Albrechtice, průzkum pro odvodnění komunikace.

 

Komerční investor

Měření retroreflexe VDZ na sil. II/425 Nosislav průtah.

Zajištění DIO na R48 (oprava cementobetonového krytu).

Měření retroreflexe VDZ na dálnici D1 v km 220,177 – 215,000.

Zajištění DIO na akci: Zpracování a schválení PD Městský stadion a Sport Aréna ul. Závodní.

Měření retroreflexe VDZ na vybraných úsecích sil. I/12, I/38, II/330, R4 a R10.  

Měření retroreflexe vodorovného dopravníh značení na dialnici D1 Jánovce-Jablonov, II. úsek (Slovensko).

Měření retroreflexe vodorovného dopravního značení na akci III/30431 Křivice - Lično.

Měření retroreflexe vodorovného dopravního značení na silnici I/32 Senice - Číněves a silnici I/38 Jizbice - Krchleby.

Měření retroreflexe vodorovného dopravního značení na rychlostní silnici R6 u Kladna.       

Vzdělávací aktivita/školení: Akademie dopravního značení.

 

Obec Trojanovice

Dopravně bezpečnostní inspekce na silnici III/4866.

 

Město Vratimov

Studie "Parkovací stání v lokalitě za Společenským domem".

Studie "Zvýšení počtu parkovacích stání na stávajících místních komunikacích".

Projektová dokumentace pro provedení stavby úpravy odstavných a manipulačních ploch za Radničním náměstím vnitrobloku na ul. Úzká ve Vratimově.

 

Obec Raškovice

Dopravní studie „lokality u Hotelu Ondráš“.

 

Obec Sviadnov

Vypracování dopravní studie přechodu pro chodce na silnici III/48 ve Sviadnově včetně světelného signalizačního zařízení, přilehlého náměstí, autobusových zastávek, chodníků a parkovacích ploch.

 

Obec Dobratice

Nové grafické zpracování a aktualizace pasportu komunikací a dopravního značení v obci Dobratice.

 

Obec Chlebičov

Zpracování PD pro územní rozhodnutí (DUR) a PD pro stavební povolení (DSP) vč. zajištění inženýrské činnosti (IČ) - akce (stavba): Přechod pro chodce a chodník Chlebičov.

Vypracování PD (dokladová část) pro akci (stavbu): Cyklotrasa Chlebičov.

PD pro rekonstrukci účelové komunikace mezi obcí Chlebičov a nedalekou skládkou a napojením na silnici I/46.

 

Statutární město Ostrava – Městský obvod O-Jih

Zpracování diagnostiky komunikace K Jezeru, Ostrava-Jih.

 

DIGIS, spol. s r.o.

Vypracování Studie zhodnocení stávajícího stavu DZ v obci Mořkov.

 

Obec Mořkov

Zpracování dokumentace k ohlášce stavby - opravy MK mezi ulicemi Mostní a Huštýnská v Mořkově.

 

3K značky s.r.o.

Měření retroreflexe vodorovného dopravního značení na komunikaci I/2 ve směru od Tehovce na Říčany.

 

Město Odry

Zpracování dopravní studie bezpečnostního řešení křižovatky ulic Hranická x Mendlova v Odrách.

 

Městská část Praha 8

Vypracování studie "Analýza a audit dopravního značení" na vybraných komunikacích v Praze 8.

 

GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.

Měření retroreflexe vodorovného dopravního značení v prostorách garáží nákupního centra "CENTRAL KLADNO".

 

 

 

2014

 

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Posouzení rampy MÚK sil. I/11 a sil. I/56 v km 37,000.

Měření retroreflexe SDZ na dálnici D1 v km 354,000 – 370,000.

Bezpečnostní audit SDZ a VDZ na sil. I/58, I/59.

Kontrola SDZ na rychlostní silnici R35.

Sil. I/48 Palačov – Starý Jičín, zpracování položkového rozpočtu.

I/14 Pardubický kraj, pasportizace SDZ.

Sil. I/36 Voleč - průtah, bezpečnostní studie.

Sil. I/56 Frýdek-Místek - Frýdlant n. O., dopravně bezpečnostní inspekce.

Silnice I/11 Šedivec, bezpečnostní audit.

Měření retroreflexivity SDZ na sil. I. tříd na území Olomouckého kraje.

 

Komerční investor

Zajištění DIO na sil. I/56 v Kravařích.

Měření retroreflexe VDZ na sil. R7 (úsek Vysočany – Chomutov).

Měření retroreflexe VDZ na sil. R4 u obce Kytín.

Měření retroreflexe VDZ na sil. I/34 Polička - Široký Důl, okres Svitavy.

Měření retroreflexe VDZ na sil. I/6 Vřídelko - Karlovy Vary.

 

Art Consultancy s.r.o.

Projektová dokumentace pro stanovení přechodného značení úpravy komunikace.

 

Obec Horní Suchá

Bezpečnostní inspekce a zpracování návrhu variantních řešení probl. míst v obci H. Suchá.

 

Město Vratimov

Vypracování Studie řešení úprav křižovatky silnice II/478 ul. Vratimovská (Datyňská) s MK.

 

MC-Bauchemie s.r.o.

Měření změny odrazivosti vzorku dopravní značky.

 

Město Kopřivnice

Vypracování projektové dokumentace pro DUR a DPS „Chodník Jednota Vlčovice“.

 

Statutární město Zlín

Revize dopravního značení a zjištění stavu informačních a reklamních zařízení a staveb pro reklamu na území města Zlína.

 

 

 

2013

 

Ředitelství silnic a dálnic ČR

I/33 Okružní křižovatka ČKD – Náchod, měření funkčních parametrů SDZ.

I/17 Pardubický kraj, pasportizace svislého dopravního značení.

Bezpečnostní audit na silnici I/46 a I/56 na území MSK.

Dopravní bezpečnostní audit silnice I/48.

I/35 Hradec Králové – Hr. Pardubické kraje, Bezpečnostní inspekce.

I/17 Podhořany, úsek Nový Dvůr – Hr. Kraje, Bezpečnostní audit.

Inspekce na silnici I/44 v úseku Kouty nad Desnou – Červenohorské sedlo (8 km).

I/35 Dětřichov u Koclířova, km 176,926, místní úprava provozu.

Bezpečnostní úpravy na silnici I/60 v obci Javorník - obchvat.

Silnice I/11, Velká Polom, posouzení a návrh úpravy rizikového místa v km 269,091.

Silnice I/57 Šenov u Nového Jičína, bezpečný přechod - vypracování statického posudku.

 

Komerční investor

Zajištění DIO pro osazení dopravních značek v katastru obce Nošovice.

Měření retroreflexe VDZ na sil. I. tříd v Moravskoslezském kraji (úseky silnic I/11, I/45, I/47, I/57).

Měření retroreflexe VDZ na sil. I/57 Valašské Meziříčí - Podlesí.

Měření retroreflexe VDZ na dálnici D1 v km 342 - 370.

Měření retroreflexe VDZ na sil. I/57 v Krnově a Úvalně.

Vzdělávací aktivita/školení: Zásady pro technickou činnost na pozemních komunikacích.

Vzdělávací aktivita/školení: Zásady pro výrobu, skladování dopravního značení.

 

Obec Trnávka              

Zpracování projektu bezpečnostní úpravy na komunikaci III/4807 v obci Trnávka.

 

Dopravní a inženýrské stavby Brno

Stanovení přechodné úpravy provozu pro stavbu cyklostezky, Lávka Kamenec (k hradu).

 

CASSANDRA alfa s.r.o.

Měření retroreflexe VDZ na sil. I. tříd Moravskoslezského kraje (I/56, I/48, R48, I/11).

 

Ostravské komunikace a.s.

Měření funkčních parametrů na vybraných typech svislého dopravního značení na MK I. a II. třídy na území města Ostravy.

 

Město Příbor

Lávka pro pěší a cyklisty přes obchvat silnice I/58, Audit bezpečnosti pozemních komunikací.

 

Městský obvod Radvanice a Bartovice

Projektová dokumentace - okružní křižovatka Těšínská - Fryštátská, zvýrazňující prvky.

 

J. Eisenacher

Zpracování PD a zajištění vyjádření DI PČR pro zřízení sjezdu na MK.

 

Městská část Praha 4

Projektová dokumentace bezpečnostních úprav v ul. Táborská, Praha.

Projektová dokumentace na úpravu parkovacího stání Úřadu Městské části Praha 4.

 

 

  

2012

 

Ředitelství silnic a dálnic ČR

I/11 Pardubický kraj, měření funkčních parametrů SDZ.

Sil. I/57 a I/46 Krnov, Rohov, Šenov u N. Jičína – projekty bezpečných přechodů.

Bezpečnostní protismykové úpravy na sil. I. tříd MSK.

BESIP - koordinace dopravního značení silnic I. tříd v MSK.

 

Komerční investor

Zajištění povolení na DI PČR a MMO pro akci "Cyklostezka Kamenec".

Měření retroreflexe VDZ na sil. I/57 Valašské Meziříčí - Podlesí.

Poradenská činnost k projektu „Koordinace DZ a balisety“.

Měření funkčních parametrů SDZ - VLKP na dálnici D5.

 

Obec Šenov u Nového Jičína

Zpracování projektu na akci "Bezpečný přechod" přes silnici I/57.

 

Město Šumperk

Zpracování podkladů k žádosti MD+SFDI „Bezpečný přechod“.

 

  • Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
  • Krajskými úřady
  • Odbory dopravy měst a obcí s rozšířenou působností
  • Obecními úřady
  • Stavebními firmami v oboru dopravního a inženýrského stavitelství
  • Projekčními firmami

Těžké kamiony ničí podle Ťoka české silnice. Chce snížit limit nákladu

10. 7. 2018

Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) chce snížit maximální limit pro hmotnost nákladu kamionů na silnicích. V Česku lze vozit až 48 tun nákladu, což je jeden z nejtěžších nákladů v Evropě. Státy EU dovolují na jeden kamion v průměru 42 tun. Kamiony jsou podle Ťoka jednou z hlavních příčin špatného stavu tuzemských vozovek.

Návrh už podpořila většina členů hospodářského výboru. Nyní chce ministr diskutovat s dopravci. Česmad ale návrh odmítá. Píšou to úterní Hospodářské noviny.

Dan Ťokv rozhovoru pro HN řekl, že hodlá prosadit nejen nižší maximální náklad, ale také intenzivnější kontroly na silnicích. Nyní policie prověřuje váhu kamionů namátkově, do budoucna by je mohla hlídat kontrolní síť podobná mýtným branám. Podle ministerstva dopravy mnoho kamionů nedodržuje ani současné, méně přísné váhové limity. 

„U 60 procent loni kontrolovaných nákladních vozidel se potvrdilo podezření z porušení hmotnostních limitů,“ uvedlo ministerstvo s tím, že kvůli váze policie prověřila přes 2 000 kamionů. Českem podle údajů z mýtného systému projede za týden 50 tisíc kamionů.

Pro případnou změnu zákona bude klíčovápodpora hospodářského výboru. „Většina členů výboru to podpořila,“ řekl HN Ťok. Největší zátěž pro silnice představují nákladní vozy, které jezdí pouze po Česku. Pokud dopravci zboží vyvážejí za hranice, musí dodržovat tamní pravidla a autanakládat méně. Největší problém je podle ministra dopravy s kamiony, které převážejí stavební materiály, především štěrk, písek, lomový kámen, beton a dřevo.

Dopravním firmám se návrh snížení maximální povolené hmotnosti nelíbí. Obávají se, že opatření jejich služby zdraží. Nejčastěji nejsou placeni od ujetých kilometrů, ale od přepravené tuny materiálu. Jejich zájmem je tudíž jízdní soupravu naložit co nejvíc, píše list.

 

Zmařená investice

„Rozhodně se nejedná o opatření, které by pomohlo vyřešit problém s českými silnicemi, jež jsou ve špatném stavu,“ řekl mluvčí sdružení ČesmadMartin Felix. České silnice jsou podle něj uzpůsobeny pro jízdutéměř padesátitunových nákladních vozů. 

Pro zatížení vozovky je podle něj klíčové, jak je hmotnost rozdělena na jednotlivé nápravy. Pro jednu nápravu platí v EU maximální limit deset tun. Podle Felixe dopravci v posledních letech investovali do dražších souprav s větším počtem náprav. Cílem bylo splnit zmíněný předpis EU a současně naložit co nejtěžší náklad. 

„Tato investice do dražších vozidel s větším množstvím náprav by pro nás byla v případě snížení maximální hmotnosti v podstatě zmařená,“ zdůraznil. Firmy by musely nakoupit více kamionů a najmout nové řidiče, což by jejich služby prodražilo. Zmínil také Francii, která nedávno maximální hmotnost kamionů zvýšila ze 40 na 44 tun.

 

 Zdroj: https://ekonomika.idnes.cz/kamiony-vaha-limity-048-/eko-doprava.aspx?c=A180710_082705_eko-doprava_fih